Бидний Тухай

Дэмнэл ТББ-ын Онлайн хөтөлбөр нь хөдөө орон нутгийн хүүхдүүдэд хичээлээс гадуур хөгжих, чанартай сургалтанд хамрагдах боломжийг бий болгох зорилготой.     

 

Манай үйл ажиллагаа орон зайнаас үл хамааран онлайн орчинд явагдаж, алслагдмал аймaг, сумдын хүүхэд багачууд, эцэг эхчүүдэд хүрч чаддагаараа онцлогтой.

Үйл ажиллагаа

Тууштай суралцаж, төлөвшиж чадсан сурагчдад зориулсан "Оюутан-сургагч" хөтөлбөр

Авьяаслаг хүүхдүүдийн зургийн авьяасыг хөгжүүлэх, уран бүтээлийг нь сурталчлан түгээх зорилготой  “Thim” хөтөлбөр

Герман улсын их дээд сургуульд суралцах боломжийг эрэлхийлж байгаа хүүхдүүдэд зориулсан Герман хэлний хичээл 

Програмчлалын чиглэлээр мэргэших сонирхолтой хүүхдүүдэд зориулсан С++ хэлний хичээл 

Гадаад хэл, мэдээллийн технологийн сургалтын “Ома” сангийн тэтгэлэг

Төслүүд

Oma сан

THIM сан

Оюутан - Сургагч хөтөлбөр