Аливаад алдсан ч хичээл сургуулийг бүү алд

Бидний Тухай

 

Дэмнэл Онлайн нь хөдөө орон нутгийн ЕБС-ын хүүхдүүдэд хүрч ажиллах, хичээлээс гадуур хагжих боломжийг ойртуулах, хүүхэд бүр чанартай сургалтанд хамрагдах ижил боломжийг бий болгох зорилготой үйл ажиллагаагаа явуулдаг Хөгжлийн Дэмнэл ТББ байгуулагын нэг хөтөлбөр юм. 

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг  www.demnel.org

 

Арга хэмжээ

Юу:

 

Хэзээ:

Хаана:

 

Англи хэлний анхан шатны 8 цагийн, Герман хэлний анхан шатны 8 цагийн хичээлүүд

 2022.11.15 - 12.15 

Онлайн

 

 дэлгэрэнгүй

Юу:

Хэзээ:

Хаана:

Англи хэлний ахисан шатны 16 долоо хоногийн,

2022.12.15 - 2023.04.15 

Онлайн

 

дэлгэрэнгүй